Marina noću

Kula

znamenitost po kojoj nas prepoznaju

Zagora

Marina noću

Pogled iz zraka

Vjetropark

Plaža

Mjesta

Vrtićkih grupa

Osnovnih škola

%

Prirez

Javni natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Na temelju članka 50.  Statuta Općine Marina  („Službeni glasnik Općine Marina“ br. 11/14, 20/15)  i Članka 5. i 7. „Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje  ugostiteljskih terasa (štekta), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/05, 08/08, 12/09, 07/15) , Općinski načelnik,  dana 27.  travnja   2016. godine, donosi   ODLUKU              o objavi Javnog natječaja  za                 dodjelu na korištenje javnih površina   Članak 1.                   Općina Marina, objavljuje natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štekata i drugih naprava u skladu sa Odlukom o lokacijama za postavljanje  ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava  u 2016. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 07/16). Lokacije koje su predmet javnog natječaja su slijedeće:   Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa  (štekata) u jednogodišnjem najmu su:   1.1.  Ribarska poljana uz ugostiteljski objekt „Tabu“u Marini, površine 37,5 m2; 1.2.  Ulica „Dr. Franje Tuđmana“ ispred ugostiteljske radnje „Hila“ u Marini površine  47,23 m2; 1.3.  Trg Stjepana Radića – ispred kućnog broja 8  u Marini, površine 42 m2; 1.4.  Kupinica – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Kustura“ u Vinišću površine 46,8 m2. Lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa u minimalnom trajanju zakupa od 3 mjeseca, su: 2.1.  Trg Stjepana Radića – prostor ispred kućnog broja 10 (konoba „kod Duje“) u Marini, površine  44,00 m2; 2.2.  Trg Stjepana Radića – prostor ispred  ugostiteljskog objekta „Luka i Lora“ u Marini, površine 15,00 m2; 2.3.  Kupinica  – lokacija ispred ugostiteljskog objekta „Linarska“ u  Vinišću, površine  178,00 m2; 2.4. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta „Kustura“ u Vinišću, površine 30 m2; 2.5. Kupinica – na obali ispred ugostiteljskog obrta... više
Obavijest o prometnoj regulaciji

Obavijest o prometnoj regulaciji

OBAVIJEST Općina Marina osnovala je Prometno redarstvo čija je svrha u okviru svoje nadležnosti, povećati protočnost i sigurnost svih sudionika u prometu, a nikako nije cilj sankcioniranje vozača. Prometni redari će od ove sezone biti ovlašteni pisati novčane kazne za vozila u prekršaju, stoga se obavještavaju mještani općine Marina da se pridržavaju propisa, naročito: Da se ne zaustavljaju i ne parkiraju vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka Da poštuju obilježene pješačke prijelaze, označena parkirališna mjesta te mjesta rezervirana za parkiranje osoba s invaliditetom. Prometni redari obavljaju poslove nadzora prometa u mirovanju, upravljaju prometom, te poduzimaju ostale mjere sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom. Sve radnje poduzete od strane prometnih redara obavljat će se s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema, a time i povećanje kvalitete života na području općine Marina. Glavni cilj postojanja Prometnog redarstva nije kažnjavanje, već u prvom redu pomoć mještanima. Prometno redarstvo započeti će s radom 01.svibnja 2016.g.   PDF: Prometno redarstvo – obavijest Općinski načelnik Ante... više
Obavijest o preuzimanju cijepova vinove loze, sadnica maslina i sadnica smokava

Obavijest o preuzimanju cijepova vinove loze, sadnica maslina i sadnica smokava

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 320-01/16-10/02 Ur.broj: 2184/02-03/05-16-6 Marina, 05.04.2016. godine   Na temelju čl. 50. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14, 20/15), Općinski načelnik Općine Marina donosi sljedeću   OBAVIJEST Obavještavaju se osobe koje su se upisale za nabavu cijepova vinove loze, sadnica maslina i sadnica smokava da će se od dana 07.04. 2016. godine (ČETVRTAK) obavljati podjela cijepova vinove loze, sadnica maslina i sadnica smokava u prostorijama DVD-a Marina (za osobe iz Marine,Vinišća, Sevida, Svinaca, Vrsina, Gustirne, Dograda, Poljica i Najeva) te u mjesnom domu u Rastovcu (za osobe iz Rastovca, Mitloa, Vinovca, Blizne Donje i Blizne Gornje). Podjela će se vršiti od 8-14 sati. PRIJE PREUZIMANJA CIJEPOVA I SADNICA POTREBNO JE IZVRŠITI UPLATU ZA ISTE U RAČUNOVODSTVU OPĆINE MARINA (SOBA BROJ 3) SVAKIM RADNIM DANOM OD 8-13 SATI.       Općinski načelnik                                        Ante Mamut... više
12345...102030...>|
18°C
Marina, Hrvatska
Sub
18°C
Ned
18°C
Pon
17°C
12345...10...>|

Registar ugovora

PDF: REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI Popis sponzorstva i donacija- 2015 POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA ZA...
12345...10...>|

Prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina

Na temelju članaka 1. st.2. Zakona o poticanu zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 Općine Marina objavila je: JAVNI POZIV Za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina – 2 izvršitelja / izvršiteljice (stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i administrativni referent) Javni poziv je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina. Sukladno javnom pozivu objavljuju se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/tkinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Provjera znanja i sposobnosti: Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od: 1.pisanog testiranja, 2. intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju Izvori za pripremu za testiranje: 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišć.tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11) 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) Pravila testiranja: Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i čije su prijave na isti potpune. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na Javni poziv. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA    KLASA: 132-01/15-10/04  URBROJ: 2184/02-03/01-16-8 Marina, 13. siječnja 2016.   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI   1 .Općina Marina objavila je Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina, Klasa: 132-01/15-10/04, Urbroj:2184/02-03/08-15-2, od 21. prosinca 2015. godine. 2. Utvrđeno je da na pisano testiranje za stručnog suradnika za poslove lokalne samouprave mogu pristupiti slijedeći kandidati: Jelena Rinčić, Vrsinska cesta 5, Marina 3. Utvrđeno je da na pisano testiranje za administrativnog referenta mogu pristupiti slijedeći kandidati: Ana Maria Prgin, Dr. Ante Starčevića 12, Trogir 2. Samantha Marić, Hrvatskih mučenika 12, Trogir Anamarija Bailo, Ante Starčevića 50, Kaštel Sućurac   4. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom 2. i 3.) trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostoriju Vijećnice Općine Marina (A. Rudana 47), dana 19. siječnja 2016.. godine (utorak) u 09:00 sati.   5.  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenog pod točkom 5. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na Javni poziv. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju bude remetio mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti prethodno upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu. Testiranje će trajati najduže 60 minuta. Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja samo s onim kandidatima koji...
12345...10...>|

Službeni glasnik 08/2016

PDF: 08-2016 (Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom za 2016.g.; Odluka o lokacijama autotaksi stajališta; Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama i visini naknade za izdavanje dozvole ; II izmjena i dopuna plana nabave za 2016.g.)...

Službeni glasnik 07/2016

PDF: 07-2016 (Odluka o o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2016. godini; Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina; Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup javne...
12345...102030...>|
123

Marinska Zagora

Pin It on Pinterest