Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:620/01/13-10/01 Ur broj: 2184/02-52/01-13-1 Marina, 19.ožujka 2013. godine.   Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158...
1234

Pin It on Pinterest