Službeni glasnik 8/2013

PDF: 08-2013 Sadržaj: Odluka o izradi ciljenih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica-Banovi“ Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Marina Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratornog  gradiva Zaključak o garanciji za izgradnju Južnog spoja Odluka o pristupanju promjena Statuta Općine Marina Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini Dopuna Plana nabave za 2013. godinu Program sufinaciranja nabave sadnog materijala Općini Marina Odluka o odabiru ponuditelja za radove na uređenju doma Svinca Odluku o poništenju postupka javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora Odluku o uređenju tematske staze „Vinovac“ Odluka o uređenju tematske staze „Vinišće, Velo“ Odluku o uređenju temetske staze „Gustrina“ Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu kontejnera i kućnih posuda za otpad Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu motornog benzina i  dizel...

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:620/01/13-10/01 Ur broj: 2184/02-52/01-13-1 Marina, 19.ožujka 2013. godine.   Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158 sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović“ Marina, dana  13. ožujka 2013. godine donosi sljedeću:   Odluku o izvršenju pozicije 158 za sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović „ Marina   Članak 1. Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti ostvaruju svi učenici Osnovne Škole „Ivan Duknović“ na relaciji Mjesto prebivališta učenika – Trogir  i obratno i relaciji Mjesto prebivališta učenika -Kaštela-Solin-Split i obratno.   Članak 2. Učenicima se odobrava sufinanciranje 50% od cijene karte (karnet) u periodu od 01.03. do 01.06.2013. godine prema cjeniku prijevoznog poduzeća „Promet“ d.o.o. Split. Učenicima se odobrava sufinanciranje karata u oba smjera (dolazak i povratak) za maksimalno četiri dana u tjednu.. Osnova za obračun troškova prijevoza je potvrda ( kluba, škole i sl.) o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane mjeseca koji prethodi isplati.   Članak 3. Pravo na sufianciranje ostvaruju svi učenici koji priložu sljedeće potvrde: potvrda o pohađanju osnovne škole potvrda o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane (potvrda kluba, škole i sl.) od 14.03 do 01.06.2013., potvrda o prebivalištu učenika Sredstva će biti isplaćena  na tekući račun roditelja učenika – podnositelja zahtjeva. Zahtjevi se podnose do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.   Članak 4. Sufinanciranje će odobravati Općinski načelnik nakon podnošenja pojedinačnog zahtjeva učenika.   Članak 5. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina, Oglasnoj ploči Općine...
1234

Pin It on Pinterest