PROBLEMI U PRIJEMU TV-SIGNALA

prijem tv-signala

Posted in Novosti

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9/2013

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8/2013

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:620/01/13-10/01

Ur broj: 2184/02-52/01-13-1

Marina, 19.ožujka 2013. godine.

 

Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158 sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović“ Marina, dana  13. ožujka 2013. godine donosi sljedeću:

 

Odluku o izvršenju pozicije 158 za sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović „ Marina

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti ostvaruju svi učenici Osnovne Škole „Ivan Duknović“ na relaciji Mjesto prebivališta učenika – Trogir  i obratno i relaciji Mjesto prebivališta učenika -Kaštela-Solin-Split i obratno.

 

Članak 2.

Učenicima se odobrava sufinanciranje 50% od cijene karte (karnet) u periodu od 01.03. do 01.06.2013. godine prema cjeniku prijevoznog poduzeća „Promet“ d.o.o. Split.

Učenicima se odobrava sufinanciranje karata u oba smjera (dolazak i povratak) za maksimalno četiri dana u tjednu..

Osnova za obračun troškova prijevoza je potvrda ( kluba, škole i sl.) o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane mjeseca koji prethodi isplati.

 

Članak 3.

Pravo na sufianciranje ostvaruju svi učenici koji priložu sljedeće potvrde:

 1. potvrda o pohađanju osnovne škole
 2. potvrda o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane (potvrda kluba, škole i sl.) od 14.03 do 01.06.2013.,
 3. potvrda o prebivalištu učenika

Sredstva će biti isplaćena  na tekući račun roditelja učenika – podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi se podnose do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 4.

Sufinanciranje će odobravati Općinski načelnik nakon podnošenja pojedinačnog zahtjeva učenika.

 

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina, Oglasnoj ploči Općine Marina i Oglasnoj ploči Osnovne Škole „Ivan Duknović“ Marina dana 19. ožujka 2013. godine a stupa na snagu 20. ožujka 2013. godine.

Zahtjevi temeljem ove odluke mogu se podnositi od 20. ožujka 2013. godine.

Općinski načelnik

 

Ante Mamut

 

Posted in Novosti

ZBOR MJEŠTANA U VINIŠĆU

ZBOR MJEŠTANA

VINIŠĆE– DONJI DIO

SUBOTA 18.00h

DOM VINIŠĆE

 

DNEVNI RED:

1. IZMJENE I DOPUNE P.P. OPĆINE

2. KANALIZACIJSKI SUSTAV VINIŠĆA

3. OBALA VINIŠĆE

4. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJA VODOVODA DO KAMELIČINE

5. ZAVRŠETAK GROBLJA

6. IZGRADNJA POLJSKIH PUTEVA

7. UREĐENJE DOMA

                                                                                                                                                                                                                                                      NAČELNIK

ANTE MAMUT

Posted in Obavijesti

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA ZA IZVAN NASTAVNE AKTIVNOSTI

bus_cartoon_tilt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:620/01/13-10/01

Ur broj: 2184/02-52/01-13-1

Marina, 19.ožujka 2013. godine.

Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158 sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović“ Marina, dana 13. ožujka 2013. godine donosi sljedeću:

Odluku o izvršenju pozicije 158 za sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti učenicima Osnovne škole „Ivan Duknović „ Marina

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti ostvaruju svi učenici Osnovne Škole „Ivan Duknović“ na relaciji Mjesto prebivališta učenika – Trogir i obratno i relaciji Mjesto prebivališta učenika -Kaštela-Solin-Split i obratno.

Članak 2.

Učenicima se odobrava sufinanciranje 50% od cijene karte (karnet) u periodu od 01.03. do 01.06.2013. godine prema cjeniku prijevoznog poduzeća „Promet“ d.o.o. Split.

Učenicima se odobrava sufinanciranje karata u oba smjera (dolazak i povratak) za maksimalno četiri dana u tjednu..

Osnova za obračun troškova prijevoza je potvrda ( kluba, škole i sl.) o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane mjeseca koji prethodi isplati.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi učenici koji priložu sljedeće potvrde:

 1. potvrda o pohađanju osnovne škole
 2. potvrda o redovnom pohađanju izvan nastavne aktivnosti u točno određene dane (potvrda kluba, škole i sl.) od 14.03 do 01.06.2013.,
 3. potvrda o prebivalištu učenika

Sredstva će biti isplaćena na tekući račun roditelja učenika – podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi se podnose do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 4.

Sufinanciranje će odobravati Općinski načelnik nakon podnošenja pojedinačnog zahtjeva učenika.

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina, Oglasnoj ploči Općine Marina i Oglasnoj ploči Osnovne Škole „Ivan Duknović“ Marina dana 19. ožujka 2013. godine a stupa na snagu 20. ožujka 2013. godine.

Zahtjevi temeljem ove odluke mogu se podnositi od 20. ožujka 2013. godine.

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

Posted in Novosti

Kratak pregled odluka Vijeća sa zadnje sjednice

Dana 18.03.2013 održana je  32. sjednice Vijeća Općine Marina. Donosimo vam kratak pregled odluka  koje je Vijeće usvojilo.
 •  Izglasana je suglasnost za davanje jamstva za projekt izgradnje Južnog spoja vodovoda Krka u slučaju povlačenja Hrvatskih voda iz projekta. Vrijednost projekta je 4,5 milijuna kuna, a trenutno se očekuje potpisivanje ugovora s izvođačem radova
 •  Napravljene su izmjene u proračunu Općine za 2013. godinu kojim a je omogućena nabavka sadnog materijala (vinova loza). Žalimo što izmjene nisu ranije izglasane pa nabavka sadnica kasni.
 • Prihvaćen je i prijedlog Odluke o uređenju tematskih staza u mjestima Gustirna, Vinišće i Vinovac. Ova Odluka je bila potrebna kako bi se staze mogle kandidirati za dobivanje sredstava iz Županije. 
 • Usvojen je Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 4.2. Barbašnjevica – Banovi 
 • Poništen je Javni natječaj za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Natječaj je poništen jer  kandidatura jedinog natjecatelja ne udovoljava zakonskim propisima.
 • Usvojen je prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za uređenje mjesnog doma u mjestu Svinca. Odabrana je tvrtka Boris  Nekretnine d.o.o. a radovi započinju u ponedjeljak 25.03.2013.
Posted in Novosti

Z A K LJ U Č A K O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA

JAVNA RASPRAVA IZMJENA I DOPUNA PPoM (1)

Posted in Novosti, Obavijesti

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Općine Marina

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 350-02/12-20/04

Ur broj:2184/02-03/07-13-37

Marina, 04. ožujka 2013. godine.

 

Na temelju članka 84.-90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji /»Narodne novine» br. 76/07, 38/09,55/11,90/11,50/12/,  Općinski načelnik Općine Marina 04. ožujka 2013. godine objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA

  

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan), održati će se u  periodu od od 15. ožujka do 29. ožujka 2013. godine., organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina biti će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana , te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 20. ožujka 2013. godine u 12 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge

upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida, ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog  plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime,te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Općinskom načelniku do 30. ožujka  2013. godine.

Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

Posted in Novosti