Službeni glasnik 10-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik 06-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik 06-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik 05-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARINA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 363-01/13-10/20
Ur broj: 2184/02-04/60-14-4
Marina, 05. ožujka 2014. godine.
Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) , Općinski načelnik Općine Marina 01. ožujka 2014. godine objavljuje:
JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE MARINA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE
Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom općine Marina za razdoblje 2014.-2020. godine održati će se u periodu od 06.03.2014. do 05.04.2014. godine organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom općine Marina za razdoblje 2014.–2020. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Marina (www.marina.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Općinskom načelniku do 05.04.2014. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPCINA MARINA- nacrt

Posted in Novosti

Službeni glasnik 04-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Ovdje možete pročitati  detaljna godišnja financijska izvješća i program rada za mandatno razdoblje, program rada za 2013.g, financijski plan, Izvješće o donacijama i druge propisane obrasce.

 

Damir Radić

Renato Brešan

Maja Mišić Gajski

Davor Vrbat

Davor Radić

Svetin Stojan

 

 

 

Posted in Novosti

Službeni glasnik 03-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik 02-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik

Službeni glasnik 01-2014

Posted in Novosti, Službeni glasnik