ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

                  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-10 Marina, 06.06.2012.g.     Temeljem članka 100. stavka (4) točke 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine...

JAVNA NABAVA-ASF.2012-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-340-03/12-30/02      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2      Marina,16.05. 2012 .g.   Službeni glasnik 12/2016 Download       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ASFALTIRANJE...

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 195.00 KB Download Na temelju članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne...

Pin It on Pinterest