3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/57 Ur. broj: 2184/02-03/02-15- Marina, 15.07.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/33 Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3 Marina, 29.04.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...

PLAN NABAVE 2015

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 250.50 KB Download 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 60.00 KB Download 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 67.50 KB Download Plan nabave 2015 211.50 KB...

PLAN NABAVE 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/03 Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3 Marina, 17.02.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...
|<...23456...>|

Pin It on Pinterest