Voda kao temelj života

Osvrt na kraju mandata Održana javna tribina u općini Marina krajem prošlog mjeseca imala je svrhu upoznavanja i naglašavanja značaja vode kao izvor života i uvjeta za razvoj, a posebno turizma. U sadašnjem mandatu vodoopskrba i odvodnja zauzimala je prioritetno...

Nabavljeni novi kontejneri

Nabavljeno je 30 kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i 10 za miješani otpad. Time je omogućeno odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastične ambalaže. Ovim putem apeliramo na mještane da već krenu sa odvajanjem otpada. Sve zapravo započinje prikupljanjem...

Uređenje crkve sv. Marine

TZO Marina je započela uređenje crkvice sv. Marine u kojoj će ovo ljeto biti postavljena stalna izložba starih predmeta sa područja općine Marina. Izložba će biti postavljena u suradnji sa PKU...
|<...102030...7172737475...8090...>|

Pin It on Pinterest