Javna nabava

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

JAVNA NABAVA-ASF.2012-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-340-03/12-30/02      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2      Marina,16.05. 2012 .g.   Službeni glasnik 12/2016 Download       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ASFALTIRANJE...

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 195.00 KB Download Na temelju članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne...

NAJAM VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-OPERATIVNI LEASING

NAJAM VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-OPERATIVNI LEASING 462.00 KB Download REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-2   Marina, 10.05.2012.g.     IZMJENA...

JAVNA NABAVA-GLOMAZNI OTPAD

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-363-02/12-20/01      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1      Marina, 08.03.2012 .g.     DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I OTPADA SA DIVLJIH...
|<...23456

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

Pin It on Pinterest