Javna nabava

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

JAVNA NABAVA-ASF.2012-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-340-03/12-30/02      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2      Marina,16.05. 2012 .g.   Službeni glasnik 12/2016 Download       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ASFALTIRANJE...

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 195.00 KB Download Na temelju članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne...

NAJAM VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-OPERATIVNI LEASING

NAJAM VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-OPERATIVNI LEASING 462.00 KB Download REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-2   Marina, 10.05.2012.g.     IZMJENA...

JAVNA NABAVA-GLOMAZNI OTPAD

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-363-02/12-20/01      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1      Marina, 08.03.2012 .g.     DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I OTPADA SA DIVLJIH...
|<...23456

PLAN NABAVE 2015

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 250.50 KB Download 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 60.00 KB Download 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 67.50 KB Download Plan nabave 2015 211.50 KB...

Ništa nije pronađeno

Stranica koju ste tražili ne postoji. Pokušajte drugačije definirati kriterij pretrage.

Pin It on Pinterest