Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18. 39/19) Jedinstveni upravni odjel dana 01. srpnja 2019. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4.1. OŠTRICA (MILINE)

Cijeli tekst možete preuzeti u prilogu.
PDF: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4.1.OŠTRICA (MILINE)

Pin It on Pinterest