Sadržaj

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marina …………………… stranica 1.

PDF: Službeni glasnik 01-2020

Pin It on Pinterest