Sadržaj:
1. Odluka da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marina nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ……………………… stranica 744.

PDF: Službeni glasnik 30-2020

Pin It on Pinterest