Sadržaj:
1. Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica ………………… stranica 550.

Službeni glasnik 40-2018

Pin It on Pinterest