Sadržaj:
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Tunjara“ ………………… stranica 648.

PDF: Službeni glasnik 46-2018

Pin It on Pinterest