Javni uvid u trajanju od 15 dana.

 

Obuhvat plana

Namjena

Promet

Energetski sustav i telekomunikacije

Vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja

Način i uvjeti gradnje

Način gradnje

I Obrazloženje

II Odredbe za provođenje

Javna rasprava sažetak za javnost

Pin It on Pinterest