Javni uvid u trajanju od 30 dana.

 

Korištenje i namjena prostora

Promet

Telekomunikacijski i energetski sustav

Vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja

Oblici korištenja

Način gradnje

i Obrazloženje

Odredbe Vinišće

Pin It on Pinterest