Pogled iz zraka

Kula

znamenitost po kojoj nas prepoznaju

Naši tradicionalni proizvodi

Stari Trogir - Sevid

Bliznice - Gustirna

Plaža - Marina

Naši tradicionalni proizvodi

Marina noću

Pravo na pristup informacijama

Proračun

I. Izmjene i dopune proračuna Općina Marina za 2024.g.

Prilozi: 1.rebalans 2024-opći dio 1 2_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO EK.KLASIFIKACIJA 2 3_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO FUNK.KLASIFIKACIJA 4_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO IZVORI FINANCI 5_IspisRebalansaProsireni-RAČUN FINANC.IZVORI 6...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU SLUŽBENIKA- REFERENTA – KOMUNALNO-POMORSKOG REDARA   KLASA: 112-01/24-01/01 URBROJ: 2181-31-03/05-24-7 Marina, 03. svibnja 2024. godine   Na...

Službeni glasnik 25/2024

Sadržaj: Ponovljeni Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Marina za razdoblje od 2024. do 2028. godine…………………………………… stranica 451. PDF: Službeni glasnik 25-2024

Službeni glasnik 24/2024

Sadržaj: Izvješće o izvršenju proračuna Općine Marina………………………………… stranica 372. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora………………………………… stranica 414. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za razdoblje 2024. –...

Službeni glasnik 23/2024

Sadržaj: Plan motriteljsko-dojavne službe ………………………………… stranica 358. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2024. godinu………………………………… stranica 360. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i...

Marinski list br. 18

Marinski list br. 18

Pregledajte ON-LINE verziju novog Marinskog lista. Marinski list broj 18 srpanj 2022 WEB

Pin It on Pinterest

Skip to content