REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:340-03/09-30/12
Ur broj:
Marina, 13.listopada 2013. godine.

Općina Marina, Općinski načelnik u postupku izrade geodetskog parcelacijskog elaborata temeljem pravomoćne izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UPI-350-05/12-27/0001, Ur broj2181/1-11-08-12-02 od 20.08.2012. godine, za zahvat u prostoru: Uređenje ulice pod Omir – Zaobilaznica Marine :

OBJAVLJUJE

POZIV ZA JAVNI UVID

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na č.zem. 439
440, 15729, 438, 437, 15728, 259, 189/4, 187/1, 270, 260, 261, 262/1, 15723, 269/1, 269/2,268,, 266, 267, 246/1, 246/6, 246/7, 246/5, 245/12, 15721, 245/5, 245/11, 245/10
245/7, 244, 245/6, 245/9, 245/8, 229/3, 229/2, 218/1, 193/1, 190/9, 190/1, 189/1, 189/19
189/22, 188/7, 188/1, 188/8, 273, 15719/1,188/5, 188/6, 189/13, 188/3 i189/5
u k.o. Marina kao i vlasnici svih susjednih katastarskih čestica zemlje – susjedi međašnici da pristupe dana 22. studenog 2013. godine u vremenu od 8:00 do 13:00 sati u prostorije Općine Marina na adresi Ante Rudana 47, 21222 Marina i obave uvid u geodetski parcelacijski elaborat izrađen od strane Geo-Grading d.o.o. iz K. Novi, za Uređenje ulice pod Omir – Zaobilaznica Marine temeljem izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa:UPI-350-05/12-27/0001, Ur broj2181/1-11-08-12-02 od 20.08.2012. godine, te daju svoju suglasnost ili protivljenje istome.

Općinski načelnik

Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content