Na temelju članka 42. stavak 1. i članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 28. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ 05/21).

   Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022. donosi:

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARINA ZA 2022

I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024.GODINU

Dokumente možete preuzeti u nastavku:

2.rebalans 2022- opći dio

2.REB-POSEBNI DIO

Pin It on Pinterest

Skip to content