REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:022-02/19-00/14

UR.BROJ: 2184/02-03/01-19-1

Marina, 04. studenog 2019. godine

OBAVIJEST

 Općina Marina i ovu godinu organizira posjet gradu Vukovaru i Općini Škabrnja u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Svi zainteresirani koji imaju volju sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja u Vukovaru ili Škabrnji mogu se prijaviti na protokolu Općine Marina na adresi Ante Rudana 47. Uz prijavu potrebno je dostaviti i iznos od 50,00 kn za troškove odlaska.

Napominjemo da Općina organizira prijevoz i za Grad Vukovar i za Općinu Škabrnju.

Rok za prijavu je do dana 11. studenog 2019. godine.

Ukoliko se ne javi potreban broj osoba Općina će odustati od organizacije, a uplate će biti vraćene.

S poštovanjem,

Općinski načelnik

Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content