Na temelju članka 28. stavka (1) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 05/2018) Općinski načelnik Općine Marina donosi

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Planu nabave Općine Marina za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 30/19) članak 4. mijenja se i glasi:

U 2020.g. provest će se slijedeći postupci nabave

EVID. BR.NABAVE PREDMET NABAVE BROJČANA OZNAKA PREDMETA NABAVE (CPV) PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE KUNA VRSTA POSTUPKA PODJELA NA GRUPE

DA-NE

UGOVOR O J. NABAVI -OKVIRNI SPORAZUM PLANIR. POČETAK POSTUPKA TRAJANJE UGOVORA NAPOMENA PREGLED IZMJENA
VN-1/20 Energetska obnova sustava javne rasvjete 34993000-4 7.280,000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2020. 31.12.2027. BRIŠE SE!
MN-1/20 Opskrba električnom energijom 09310000-5 376.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 05/2020. do 31.07.2021.  
MN-2/20 Uređenje obale u Marini 45241000-8 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2020. 31.12.2020.  
MN-3/20 Izgradnja reciklažnog dvorišta 45213270-6 2.000.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2020. 31.12.2020.
MN-4/20 Izgradnja šetnice na plaži Tunjara u Marini 45246500-8 800.000,00 Otvoreni postupak NE UGOVOR 2020. 31.12.2020. MJENJA SE VRSTA POSTUPKA I PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
JN-46/20 Izgradnja šetnice na plaži Tunjara u Marini 45246500-8 280.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-1/20 Usluge stručnog nadzora nad energetskom obnovom sustava javne rasvjete 71356100-9 72.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi   BRIŠE SE!
JN-2/20 Održavanje javne rasvjete na području Općine Marina u 2020. 50232100-1 199.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-3/20 Uređenje obale u Vinišću 45242000-5 499.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-4/20 Uredski materijal 22800000-8,

22900000-9

56.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-5/20 Poštanske usluge 64100000-7 120.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-6/20 Nabava benzina i dizel goriva 09130000-9 32.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-7/20 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta u 2020. -radovi 45233141-9 200.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-8/20 Izrada glavnog projekta uređenja obale u Poljicima 71222000-0 196.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-9/20 Geodetski radovi za izradu glavnog projekta uređenja obale u Poljicima 71355000-1 24.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-10/20 Uređenje obale u Poljicima 45242000-5 160.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-11/20 Izgradnja dječjeg igrališta Rastovac 45236210-5 64.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-12/20 Izgradnja dječjeg igrališta Vrsine 45236210-5 80.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-13/20 Izgradnja zida oko crkve sv. Ante u Bliznoj Donjoj 45222000-9 80.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-14/20 Uređenje prostora oko lokve Vrsine 45112700-2 200.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-15/20 Radovi na izgradnji autobusnog okretišta u Marini 45213311-6 72.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-16/20 Izrada glavnog projekta za obilaznicu Marina 71322000-1 196.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-17/20 Idejni projekt i geodetski snimak nerazvrstane ceste ispod D8 u Poljicima 71250000-5 48.000 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi BRIŠE SE!
JN-18/20 Asfaltiranje ulica na području Općine Marina 45233222-1 240.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-19/20 Asfaltiranje nerazvrstane ceste Tepljuš 45233222-1 400.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi BRIŠE SE!
JN-20/20 Zemljani radovi na uređenju poljskih puteva na području Općine Marina 45112000-5 160.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-21/20 Nabava, dovoz i istovar gotovog betona za uređenje poljskih puteva na području Općine Marina 44114000-2 80.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-22/20 Rekonstrukcija ulice Put Bedema, Marina 45233252-0 40.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-23/20 Izvođenje radova na cesti od Pozorca do groblja Pozorac 45233123-7 320.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi BRIŠE SE!
JN-24/20 Izgradnja ogradnog zida oko groblja Marina 45215400-1 64.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-25/20 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Marina 45316100-6 400.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-26/20 Izgradnja javne rasvjete na obali Vinišće 45316100-6 160.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-27/20 Nabava kućnih posuda za otpad,

120 l

44613700-7 180.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-28/20 Nabava komunalne opreme za uspostavu zelenih otoka 44613700-7 48.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-29/20 Uređenje društvenog doma Vrsine 45454000-4 120.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-30/20 Izrada projektne dokumentacije za školsku sportsku dvoranu u Marini 71220000-6 194.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi BRIŠE SE!
JN-31/20 Geodetski radovi za školsku sportsku dvoranu u Marini 71355000-1 30.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-32/20 Radovi na ravnanju i dohranjivanju plaža 45112310-1 400.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-33/20 Nabava i prijevoz kamenog agregata frakcije 0-4, 4-8 i 8-16 mm 14212000-0 199.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-34/20 Nabava i prijevoz lomljenog kamena 50-2500 kg 14212300-3 120.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-35/20 Usluge prijevoza vode autocisternom 60100000-9 160.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-36/20 Nabava i sadnja sadnica za zelene površine (cvijeće i ukrasno bilje) 03451100-7 196.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
37/20 Nabava uredskog namještaja 39130000-2 24.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
38/20 Nabava računalne opreme 30230000 56.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
39/20 Nabava opreme za plaže 34928400-2 40.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-40/20 Izrada UPU-a luke nautičkog turizma Vinišće 71410000-5 80.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-41/20 Snimak dronom za UPU Marina 71355000-1 152.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-42/20 Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Marina 90711400-8 40.000 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-43/20 Izrada UPU-a Oštrica-zapad 71410000-5 60.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-44/20 Usluge kićenja i raskićavanja 45451100-4 56.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-45/20 Deratizacija i dezisenkcija 90921000-9 48.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
JN-47/20 Idejni i glavni projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića Gustirna 71221000-3 156.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            
JN-48/20 Izvedbeni projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića Gustirna 71245000-7 60.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            
JN-49/20 Geodetske usluge za dječji vrtić Gustirna 71355000-1 32.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            
JN-50/20 Izvedbeni projekt obale Marina (dio u nadležnosti Općine Marina) 71245000-7 64.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            
JN-51/20 Idejni projekt izgradnje školske sportske dvorane u Marini 71220000-6 96.000,00 Članak 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            
JN-52/20 Glavni projekt izgradnje školske sportske dvorane u Marini 71240000-2 152.000,00 Članak 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi            

 

Članak 2.

Ostale odredbe Plana nabave za 2020.g. ostaju nepromijenjene.

         

Članak 3.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr.

 

Klasa: 402-08/19-80/86

Ur. broj: 2184/02-03/03-20-5

 

OPĆINSKI NAČELNIK

ANTE MAMUT

Pin It on Pinterest

Skip to content