REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 024-07/22-01/01

URBROJ: 2181-31-03/05-22-1

Marina, 24. kolovoza 2022. godine

OBAVIJEST

o načinu podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova kupnje pokazne karte

S ciljem olakšavanja predaje zahtjeva učenicima i studentima s područja općine Marina, isti se obavještavaju da će se zahtjevi za refundaciju troškova kupnje pokazne karte za školsku i akademsku godinu 2022./2023. primati putem e-mail-a: tajnica@marina.hr do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Iznimno, zahtjevi za refundaciju troškova kupnje pokazne karte za učenike za mjesec rujan 2022. godine mogu se poslati do 30. rujna 2022. godine, a zahtjevi za refundaciju troškova kupnje pokazne karte za studente do 31. listopada 2022. godine na gore navedeni e-mail.

Obrazac zahtjeva s popisom priloga koje je potrebno priložiti može se pronaći na službenoj internet stranici Općine Marina – www.marina.hr pod rubrikom OBRASCI.

Prilikom slanja zahtjeva po prvi put za učeničku i akademsku godinu 2022./2023. uz isti moraju biti priloženi i prilozi navedeni u obrascu zahtjeva.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

P RO Č E L N I C A

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova kupnje pokazne karte

 

Pin It on Pinterest

Skip to content