Pogled iz zraka

Kula

znamenitost po kojoj nas prepoznaju

Naši tradicionalni proizvodi

Stari Trogir - Sevid

Bliznice - Gustirna

Plaža - Marina

Naši tradicionalni proizvodi

Marina noću

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina u razdoblju od 2024.-2028. godine.

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje...

read more

Marina
17°
Pretežno oblačno
06:0819:41 CEST
Čini se kao: 16°C
Vjetar: 14km/h NNE
Vlažnost: 47%
Tlak: 1000.68mbar
UV indeks: 3
ČetPetSub
17/11°C
17/8°C
17/9°C

Pravo na pristup informacijama

Proračun

I. Izmjene i dopune proračuna Općina Marina za 2024.g.

Prilozi: 1.rebalans 2024-opći dio 1 2_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO EK.KLASIFIKACIJA 2 3_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO FUNK.KLASIFIKACIJA 4_IspisRebalansaProsireni-OPĆI DIO IZVORI FINANCI 5_IspisRebalansaProsireni-RAČUN FINANC.IZVORI 6...

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT- KOMUNALNO POMORSKI REDAR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-01/24-01/01 URBROJ: 2181-31-03/05-24-1 Marina, 15. travnja 2024. godina   Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i...

Službeni glasnik 17/2024

Sadržaj: 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za katastarsku izmjeru i sređivanje zemljišnih knjiga …………………… stranica 317. 2. Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2024. godinu …………………… stranica 318. 3. Očitovanje o prijedlogu cjenika ……………………...

Službeni glasnik 16/2024

Sadržaj: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina…………………… stranica 289. Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2024. godini……………………… stranica 309. Odluka o objavi Javnog...

Službeni glasnik 15/2024

Sadržaj: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Marina……………………… stranica 283. PDF: Službeni glasnik 15-2024  

Marinski list br. 18

Marinski list br. 18

Pregledajte ON-LINE verziju novog Marinskog lista. Marinski list broj 18 srpanj 2022 WEB

Pin It on Pinterest

Skip to content