PLAN NABAVE 2015

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 1 file(s) 250.50 KB Download 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 1 file(s) 60.00 KB Download 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. 1 file(s) 67.50 KB Download Plan nabave 2015 1 file(s) 211.50 KB...

PLAN NABAVE 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 402-08/15-80/03 Ur. broj: 2184/02-03/02-15-3 Marina, 17.02.2015.g. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog...

PLAN NABAVE ZA 2013.G.

PLAN NABAVE 2013 1 file(s) 160.00 KB Download   REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKO VIJEĆE   Klasa: 402-08/12-80/124 Ur. broj: 2184/02-03/02-13-2 Marina, 07.01.2013.g.                             Na temelju članka 20.  Zakona o...

Pin It on Pinterest

Skip to content