Službeni glasnik 8/2013

PDF: 08-2013 Sadržaj: Odluka o izradi ciljenih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica-Banovi“ Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Marina Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratornog  gradiva...

Pravo na sufinanciranje prijevoza za izvan nastavne aktivnosti

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:620/01/13-10/01 Ur broj: 2184/02-52/01-13-1 Marina, 19.ožujka 2013. godine.   Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158...

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA ZA IZVAN NASTAVNE AKTIVNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:620/01/13-10/01 Ur broj: 2184/02-52/01-13-1 Marina, 19.ožujka 2013. godine. Općinski načelnik Općine Marina u izvršenju Proračuna Općine Marina za 2013. godinu pozicije 158...

Kratak pregled odluka Vijeća sa zadnje sjednice

Dana 18.03.2013 održana je  32. sjednice Vijeća Općine Marina. Donosimo vam kratak pregled odluka  koje je Vijeće usvojilo.  Izglasana je suglasnost za davanje jamstva za projekt izgradnje Južnog spoja vodovoda Krka u slučaju povlačenja Hrvatskih voda iz projekta....

Pin It on Pinterest

Skip to content