J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja III Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općinu Marina

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 120-02/20-20/01 URBROJ: 2181-31-03/05-24-17 Marina, 20. veljače 2024. godine Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne...

U TIJEKU SU NOVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA

Godine 2017. usvojene su Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Marina kojima su proširena građevinska područja u svim naseljima prema zahtjevima građana. Građevinska područja naselja su proširena da bi se žiteljima omogućila gradnja zgrada i pokrenuo investicijski...

Pin It on Pinterest

Skip to content