Službeni glasnik 18/24

Sadržaj: Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u službu – REFERENTA – KOMUNALNO-POMORSKOG REDARA           …………………… stranica 323. službeni glasnik 18-24...

Službeni glasnik 17/2024

Sadržaj: 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za katastarsku izmjeru i sređivanje zemljišnih knjiga …………………… stranica 317. 2. Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2024. godinu …………………… stranica 318. 3. Očitovanje o prijedlogu cjenika ……………………...

Službeni glasnik 16/2024

Sadržaj: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina…………………… stranica 289. Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2024. godini……………………… stranica 309. Odluka o objavi Javnog...

Službeni glasnik 15/2024

Sadržaj: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Marina……………………… stranica 283. PDF: Službeni glasnik 15-2024  

Službeni glasnik 14/2024

Sadržaj: Odluka o visini osnovice za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina……………………… stranica 282. PDF: Službeni glasnik 14-2024  

Službeni glasnik 13/2024

Sadržaj: Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina……………………… stranica 144. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu……………………… stranica 170. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu………………………...

Pin It on Pinterest

Skip to content