Službeni glasnik 24/2022

Sadržaj: 1. III.Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2022. godinu ………… stranica 320. 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu ………… stranica 339. 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za...

Službeni glasnik 23/2022

Sadržaj: 1. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekata: vodoopskrbna mreža Mitlo, Blizna donja, Blizna gornja III Faza komponente C1, C2 i C3……………… stranica 295. 2. Odluka o proglašenju komunalne...

Službeni glasnik 21/2022

Sadržaj: 1. Odluka da za Urbanistički plan uređenja 4.6. Oštrica Zapad nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš …………………… stranica 290. PDF: Službeni glasnik 21-2022

Službeni glasnik 20/2022

Sadržaj: 1. II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2022. godinu …………………… stranica 273. PDF: Službeni glasnik 20-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content