Službeni glasnik 04/2023

Sadržaj: 1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine ………………………… stranica 11. 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva ………………………… stranica 13. PDF: Službeni glasnik 04-2023...

Službeni glasnik 03/2023

Sadržaj: 1. Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija udruga za 2023. godinu ………………………… stranica 5. 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja …………………………… stranica 7. 3. Godišnji Plan...

Službeni glasnik 02/2023

Sadržaj: 1. Odluka o objavi javnog natječaja za zakup poslovnog prostora ………………………… stranica 2. PDF:Službeni glasnik 02-2023

Službeni glasnik 01/2023

Sadržaj: 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u službu službenika – višeg referenta – komunalnog redara ………………………… stranica 1. PDF: Službeni glasnik 01-2023

Službeni glasnik 31/2022

Sadržaj: 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ……………………………………………… stranica 508. 2. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu …………………………………… stranica 525. 3. Izmjena...

Službeni glasnik 30/2022

Sadržaj: 1. Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje nagodbe ……………………………… stranica 506. 2. Odluka o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina …………………………… stranica 507. PDF: Službeni glasnik...

Pin It on Pinterest

Skip to content