Službeni glasnik 09/2022

Sadržaj: 1. Očitovanje na prijedlog cjenka javne usluge prikupljanja komunalnog otpada………………………………………………………………………………………….stranica 97 2. Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada………………………………………………………………………………………….stranica 98 PDF: Službeni glasnik...

Službeni glasnik 08/2022

Sadržaj: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 4.6. Oštrica Zapad…………stranica 95. PDF: Službeni glasnik 08-2022

Službeni glasnik 07/2022

Sadržaj: 1. Odluka o visini osnovice za određivanje plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina……………………… stranica 94. PDF: Službeni glasnik 07-2022

Službeni glasnik 06/2022

Sadržaj: 1. I. izmjena i dopuna proračuna Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………… stranica 34. 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu ……………………………………… stranica 49. 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne...

Službeni glasnik 05/2022

Sadržaj: 1. Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………… stranica 33. PDF: Službeni glasnik 05-2022

Službeni glasnik 04/2022

Sadržaj: 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Općini Marina …………………………………………… stranica 9. 2. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Marina radi predfinanciranja EU projekta: Uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Marina...

Pin It on Pinterest

Skip to content