REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 400-06/18-60/01

UR.BROJ: 2184/02-03/05-18-1

Marina, 15. veljače 2018. godine

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/18) Općinski načelnik donosi sljedeću

 

 

OBAVIJEST

UDRUGAMA O DOSTAVLJANJU IZVJEŠTAJA

O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

 

Sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/2015, 67/2017) obavještavaju se sve neprofitne organizacije (udruge i sl.) koje su u 2017. godini financirane iz proračuna Općine Marina da su dužne dostaviti Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava u 2017. godini na obrascu PROR-POT koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.
Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na protokol Općine Marina do dana 02. ožujka 2018. godine (petak).

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

 

Pin It on Pinterest

Skip to content