Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 31/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Marina utvrđuje

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

I

Financiranje svih programa i projekata u području: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja za slijedeća prioritetna područja:

 

Naziv područja Iznos financijskih sredstava po području Očekivani broj ugovora Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja Očekivani rok ugovaranja
SPORT 38.500,00 € 14 25.01.2023.

 

24.02.2023.

 

U roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju
KULTURA 17.300,00 €   2
UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA (SVE OSTALE UDRUGE KOJE NISU U OKVIRU SPORTA  ILI KULTURE) 16.000,00 € 14

 

II

Ovaj Plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Marina: www.marina.hr.

 

   v.d. PROČELNIKA

          Roko Matijaš, ing.građ.

 

KLASA: 402-01/23-01/03

URBROJ: 2181-31-03/05-23-1

Marina, 23. siječnja 2023. godine

PDF: GODIŠNJI PLAN

Pin It on Pinterest

Skip to content