Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 31/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Marina utvrđuje

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

I

Financiranje svih programa i projekata u području: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja za slijedeća prioritetna područja:

 

Naziv područja Iznos financijskih sredstava po području Očekivani broj ugovora Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja Očekivani rok ugovaranja
SPORT 150.000,00 12 22.01.2018.

 

22.02.2018.

 

U roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju
KULTURA   90.000,00 3
UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA (SVE OSTALE UDRUGE KOJE NISU U OKVIRU SPORTA  ILI KULTURE) 100.000,00 13

 

II

Ovaj Plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Marina: www.marina.hr.

 

                                                                                                                      Općinski načelnik

                                                                                                                          Ante Mamut

KLASA:402-05/18-80/02

URBROJ:2184/02-03/01-18-1

Marina, 10. siječnja 2018. godine

Pin It on Pinterest

Skip to content