LETAK smeće 1-page-001
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Kako je većini ljudi poznato, aktualni Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu u srpnju 2013. godine uvelike mijenja način postupanja sa otpadom. Obzirom na to, postavlja se veliki izazov prilagođavanja tom Zakonu, kako za Općinu Marina kao instituciju tako i za sve mještane Općine. Usklađivanje sa novim propisima i mijenjanje ljudskih navika je dugotrajan posao i bilo bi nerealno očekivati da se isto dogodi preko noći, no uz malo dobre volje i truda rezultati mogu biti vrlo brzo vidljivi.
Otkada je Općina Marina prije 4 godine donijela odluku da će samostalno obavljati odvoz otpada, ustanovilo se da to jako dobro funkcionira te da se posao obavlja uspješno i kvalitetno. Prijašnjih godina to i nije bio slučaj, obzirom da se otpad nekada danima gomilao po ulicama naselja. Nakon kvalitetne uspostave odvoza smeća, mještanima i Općini je postavljen novi zadatak, razvrstavanje otpada te smanjenje količina otpada koji odlazi na deponij. Analizirani podaci su pokazali kako je u 2013. godini na području općine Marina sakupljeno oko 2.000 tona miješanog komunalnog otpada, što bi se uvelike moglo smanjiti razvrstavanjem i recikliranjem pojedinih vrsta otpada. Kada pogledate tablicu u nastavku, jasno je vidljivo da, primjerice, možete smanjiti količinu otpada u svojim kantama za smeće za oko 40% ukoliko se odlučite za odvajanje i kompostiranje sakupljenog biootpada.

Slijedeće što je Općina Marina poduzela po tom pitanju jest nabavka 39 kontejnera (za staklo, papir i plastiku) koji će se u što kraćem roku postaviti po svim naseljima općine. Također, proveden je postupak javne nabave za kupnju novog kamiona za odvoz smeća te je potpisan ugovor kako bi kamion bio u funkciji najkasnije do početka turističke sezone. Isti će biti financiran sredstvima Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Većina nelegalnih odlagališta koja su tijekom vremena nastajala na područjima Općine su sanirana, a nova koja su u međuvremenu nastala saniraju se na temelju dojava građana i komunalnog redara.
Općina Marina će, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), u novim izmjenama Prostornog plana, odrediti lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta na području općine Marina. Sama izgradnja reciklažnog dvorišta će biti pokrenuta kada se steknu imovinsko-pravni uvjeti te ishode sve potrebne dozvole za gradnju.
U ožujku ove godine osnovano je Komunalno poduzeća „Marinski komunalac“ koje će u budućnosti preuzeti i odrađivati sve komunalne poslove na području općine Marina.
Općina Marina će nastojati što prije i kvalitetnije provesti sve zacrtane zadatke koji se pred nju postavljaju u gospodarenju otpadom, što nikako neće biti moguće bez suradnje i podrške svih mještana Općine. Zato vas i ovim putem pozivamo da uzmete u obzir sve naputke upućene od strane Općine Marina kako bi što prije uspostavili efikasan sustav gospodarenja otpadom.

Pin It on Pinterest

Skip to content