Jedan od glavnih problema s kojima se nosio dio  mještana zagorskog dijela općine Marina godinama je opskrba vodom. Nakon izvršenih svih predradnji Općine Marina, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Splitsko – dalmatinske županije na zahtjev tvrtke VODOVOD I ODVODNJA d.o.o – Šibenik, izdao je  građevinsku dozvolu za:

  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, procrpne stanice Mitlo, smještene na zasebnoj građevinskoj čestici, prije ulaza u naselje Vinovac
  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, procrpne stanice Žišci, smještene na zasebnoj građevinskoj čestici uz makadamski put Vajići-Žišci, na izlazu iz naselja Vajići
  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, vodospreme Zelenika
  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, vodospreme Plišivica
  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, pristupnog puta do vodospreme Zelenika
  • građenje građevine, infrastrukturne namjene, pristupne ceste do VS Plišivica
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava Cjevovodi (ukupna duljina cjevovoda iznosi L=9,902,35 m.)

Općina Marina je za projektnu dokumentaciju osigurala 216 000,00 kn.

PDF: Građevinska dozvola

 

Pin It on Pinterest

Skip to content