Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Splitsko – dalmatinske županije na zahtjev tvrtke VODOVOD I ODVODNJA d.o.o – Šibenik, izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Ljubljeva i Blato na području Općine Marina, k.o. Vinišće.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je:

  • da je u spis priložena zakonom propisana dokumentacija (projektna dokumentacija, odnosno tri primjerka idejnog projekta, izjava projektanta da je projekt izrađen u skladu sa prostornim planom i drugim propisima )
  • da su utvrđeni propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
  • da je zahtjev podnesen od ovlaštene osobe.

Općina Marina je za projektnu dokumentaciju osigurala  85 000,00 kn.

PDF:

Pin It on Pinterest

Skip to content