Nakon što je napravljen idejni projekt školske sportske dvorane dobivena je i Lokacijska dozvola za istu.
 
U prizemlju građevine je smještena dvodijelna školska dvorana sa spremištem za rekvizite, sanitarije s garderobama (muška, ženska) u sustavu čistog i nečistog hodnika, manja dvorana, prostori za trenere i suce sa zasebnim kupaonicama, ulazni prostor, garderobom i prostorom za čuvara s info pultom.
Na prvom katu građevine je smješteno gledalište (143 mjesta) sa pretprostorom, caffe bar sa spremištem, klupske prostorije te sanitarni čvorovi za posjetitelje.
Dvije etaže su povezane stubištem i dizalom.
 
Sada slijedi otkup zemljišta i ishodovanje Građevinske dozvole, te će projekt biti predan našoj Županiji s kojom ćemo dogovarati izgradnju.
 

Pin It on Pinterest

Skip to content