Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina(«Službeni glasnik Općine Marina» br. 5/18 ) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), načelnik Općine Marina dana 04. srpnja 2018. godine donosi izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2018.g.

Ciji tekst možete pročitati u prilogu.

2. izmjena plan upravljanja pomorskim dobrom 2018 za objavu na mrežnim stranicama

Pin It on Pinterest

Skip to content