IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DJELU

K.O.  MARINA U DUŽINI CCA 1500 M I NJEZINA PROVEDBA

                 Općina Marina je u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom pokrenula projekt „Izrade prijedloga granice pomorskog dobra na djelu k.o. Marina“.

Tijekom provedbe projekta izvršene su slijedeće aktivnosti:

– napravljen je snimak situacije stvarnog stanja linije obale i zahvata mogućeg pomorskog dobra sa snimkom čitavih parcela koje ulaze u pomorsko dobro prema zadanom obuhvatu, u ukupnoj duljini obalne crte od cca 1500 m (zahvat snimka cca 30 m, cca 5ha situacije);

– izrađen je  prijedlog formiranja pomorskog dobra sa obveznim sastavnim dijelovima, linijama SVVV i linije 6 metara od linije SVV na situaciji i ortofoto snimku;

– izrađen je popis koordinata lomnih točaka te parcelacijski elaborat uspostave pomorskog dobra.    

Provedbom navedenih aktivnosti omogućila se izrada projekata i  izgradnja infrastrukturnih objekata  na tom djelu obale između naselja Marina i Poljica.

Provedbu projekta sufinancirala je Splitsko-dalmatinska županija donacijom bespovratnih sredstava u iznosu od 35.000,00 kuna.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content