OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Pravilnika o postavljanju reklamnih panoa

.

 

 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

Svrha dokumenta  

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o postavljanju reklamnih panoa

   
Datum dokumenta 03.03.2020.
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta  

 

Izvješće

 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Nacrt Prijedloga Pravilnika o postavljanju reklamnih panoa

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta? /
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

Da

 

Internetska stranica Općine
  Internetska stranica Općine od 27.01.2020.-26.02.2020.

Savjetovanje je trajalo 30 dana

   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

Tijekom savjetovanja nije dostavljena nijedna primjedba od strane općinskog načelnika
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

 
Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova

 

 

PDF: IZVJEŠĆE-pravilnik reklame03.03.2020_

Pin It on Pinterest

Skip to content