OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu

Prijedlogu Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022.-2023.

 

 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

Svrha dokumenta  

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna

   
Datum dokumenta 23. studenog 2020.
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta  

 

Izvješće

 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Nacrt Prijedlogu Proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022.-2023.

 

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?  
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

Da

 

Internetska stranica Općine
  Internetska stranica Općine od 20.10.2020.-19.11.20020.

Savjetovanje je trajalo 30 dana

   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

Tijekom savjetovanja dostavljene su četiri j primjedbe i to:

1. Ivica Buzov – traži asfaltiranje ulice Put V. Cvitanovića

2. Ivica Buzov – traži stavku za refundaciju troškova rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda

3.UDRUGA EKO SELO VRSINE- zaštita okoliša

4. Primjedba načelnika Općine Marina

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

1. U proračunu postoji stavka za asfaltiranje nerazvrstanih cesta za cijelo područje općine Marina

2. Ne planira se stavka u proračunu

3. Primljeno na znanje, Udruga se treba javiti na natječaj namijenjen Udrugama

4. Prihvaća se

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova

PDF: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pin It on Pinterest

Skip to content