OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Proračuna Općine Marina za 2022. godinu (s projekcijama za 2023. i 2024. godinu)

 

 

 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

Svrha dokumenta  

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu proračuna

   
Datum dokumenta 25. studenog 2021. godine
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta  

 

Izvješće

 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Nacrt Proračuna Općine Marina za 2022. godinu (s projekcijama za 2023. i 2024. godinu)
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?  
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

Da

 

Internetska stranica Općine
  25.10.-24.11.2021.

Internetska stranica Općine

Savjetovanje je trajalo 30 dana

   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

Tijekom savjetovanja dostavljene su četiri primjedbe i to:

 

1.    JOSIP IVANČEV- za naselje Vrsine- završetak radova na zogu za balote, postavljanje kanti za smeće, obnova bunara i naplova, održavanje ceste (košenje trave) i javne rasvjete

2.    UDRUGA EKO SELO VRSINE- za naselje Vrsine- postavljanje sprava za fitness na trgu, kanti za sitni, završetak zoga za balote, postavljanje javnog wc-a, košenje trave po mjestu

3.    VESNA ALJINOVIĆ- Upis Ulice Put Kose u naselju Ljubljeva u nerazvrstane ceste, izrada elaborata za te potrebe

4.     PRIMJEDBA NAČELNIKA OPĆINE MARINA- povećanje pozicija proračuna 1135, 1138, 1131,1, 1155, 1149

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

1.    JOSIP IVANČEV- za sve primjedbe predviđene su sredstva u proračunu za 2022. godinu (završetak sportsko rekreacijskog sadržaja iznad lokve Vrsine, male komunalne akcije, održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete i sl.)

2.    UDRUGA EKO SELO VRSINE- za sve primjedbe predviđena su sredstva u proračunu za 2022. godinu (završetak sportsko rekreacijskog sadržaja iznad lokve Vrsine, male komunalne akcije, održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete i sl.), osim za sprave za fitnes i postavljanje javnog wc-a, koja primjedba se ne prihvaća jer se ne planira stavka u proračunu za isto

3.    VESNA ALJINOVIĆ- nije predviđena stavka u proračunu jer će  se upis nerazvrstanih cesta izvršiti u narednom periodu za cijelo naselje Ljubljeva

4.    Prihvaća se u cijelosti

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova

PDF:OBRAZAC-IZVJEŠĆA ZA PRORAČUN 2022. S PROJEKCIJAMA

Pin It on Pinterest

Skip to content