OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2024.-2028. godine

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

Svrha dokumenta  

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2024.-2028. godine

   
Datum dokumenta 15. svibnja 2024. godine
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta  

 

Izvješće

 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2024.-2028. godine

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta? /
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

 

 

Da

 

 
  Internetska stranica Općine Marina od 04.04.2024.-04.05.2024.

Savjetovanje je trajalo 30 dana

/  
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

1. I.M. –  prihvaća se

2. Anđelko Pažanin- prihvaća se

3. Andro Palada – prihvaća se

4. Anđelko Pažanin- prihvaća se

5. Anđelko Pažanin- prihvaća se

6. SKY BEACH Apartment d.o.o.- Toni Katić -prihvaća se

7. Mateo Orlić – prihvaća se

8. SEVID RENT- ne prihvaća se

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

8.    SEVID RENT- primjedba se

ne prihvaća iz sigurnosnih razloga, radi zaštite kupača jer se radi o dijelu pomorskog dobra koje predstavlja uređenju plažu.

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova

 

Izvješće o provedenom savjetovanju objaviti će se na internetskim stranicama Općine Marina na www.marina.hr

KLASA: 342-04/23-01/06

URBROJ: 2181-31-03/05-24-42

Marina, 15. svibnja 2024. godine

                                                                                               PROČELNIK JUO-a:

                                                                                              Roko Matijaš, ing.građ.

PDF: IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU

 

Pin It on Pinterest

Skip to content