OBRAZAC

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom

javnošću

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o

Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2020. godinu

 

 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

 

Svrha dokumenta  

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2020. godinu

 

   
Datum dokumenta 28. siječnja 2020.
Verzija dokumenta 1
Vrsta dokumenta  

 

Izvješće

 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2020. godinu

 

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta?  
 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje!

 

Ako nije, zašto?

 

 

 

Da

 

Internetska stranica Općine
  Internetska stranica Općine od 18.12.2019.-18.01.2020.

Savjetovanje je trajalo 30 dana

   
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?

 

 

Tijekom savjetovanja u roku za savjetovanje nije dostavljena ni jedna primjedba
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta

 

 
Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo troškova

 

Izvješće o provedenom savjetovanju objaviti će se na internetskim stranicama Općine Marina na www.marina.hr

KLASA:342-21/19-00/22

URBROJ:2184/02-03/01-20-4

Marina, 28. siječnja 2020.

 

PDF: IZVJEŠĆE-plan uprav.pom.dobrom28.01.2020_

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content