Postupci javne nabave Općine Marina

 

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

JAVNA NABAVA-GORIVO 2013.

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-031-08/13-80/01 Ur. broj:2184/02-03/02-13-1 Marina, 28.01.2013.g.         DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO  (evidencijski broj...

KONTEJNERI-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-363-02/13-20/01 Ur. broj:2184/02-03/02-13-1 Marina, 23.01.2013.g.         DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Nabava kontejnera i kućnih posuda za otpad...

JAVNA NABAVA-ELEKTRIČNA ENERGIJA 2012.-PONOVLJENI POSTUPAK

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa: UP/I-310-02/12-20/02 Ur. broj:2184/02-03/02-12- Marina, 17.07.2012.g.       DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (evidencijski broj nabave...

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

                  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-10 Marina, 06.06.2012.g.     Temeljem članka 100. stavka (4) točke 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine...

JAVNA NABAVA-ASF.2012-DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-340-03/12-30/02      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-2      Marina,16.05. 2012 .g.         DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH...

JAVNI NATJEČAJ-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na temelju članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik  Općine Marina broj 03/2010) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na...

NAJAM VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA-OPERATIVNI LEASING

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 363-02/12-20/47 Ur.broj: 2184/02-03/02-12-2   Marina, 10.05.2012.g.     IZMJENA DOKUMENTACIJE  ZA  NADMETANJE NABAVA - NAJAM SPECIJALNOG...

JAVNA NABAVA-GLOMAZNI OTPAD

                 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA OPĆINSKI  NAČELNIK   Klasa:UP/I-363-02/12-20/01      Ur. broj: 2184/02-03/02-12-1      Marina, 08.03.2012 .g.     DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I OTPADA SA DIVLJIH...

Pin It on Pinterest

Skip to content