Registar Ugovora

 

Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16) Općina Marina objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Proračun Općine Marina – vodič za građane

Proračunski vodič za građane treba pomoći građanima i medijima da shvate suštinu  proračuna i proračunskog procesa, te da mogu sami dalje tragati za detaljima koji ih zanimaju i uključiti se u proračunski proces. Taj vodič je trajne naravi i ažurirat će se tek...

Pin It on Pinterest

Skip to content