Sprječavanje sukoba interesa

Članak 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi, NN 120/16 (ZJN 2016)

 

Sukladno članku 80. stavcima 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16) Općina Marina kao javni naručitelj objavljuje gospodarske subjekte sa kojima su predstavnici naručitelja – načelnik te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Općina Marina kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – načelnik i zamjenik načelnika te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

Pin It on Pinterest

Skip to content