REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 350-02/12-20/04

Ur broj:2184/02-03/07-13-37

Marina, 04. ožujka 2013. godine.

 

Na temelju članka 84.-90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji /»Narodne novine» br. 76/07, 38/09,55/11,90/11,50/12/,  Općinski načelnik Općine Marina 04. ožujka 2013. godine objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE MARINA

  

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan), održati će se u  periodu od od 15. ožujka do 29. ožujka 2013. godine., organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Marina biti će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana , te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 20. ožujka 2013. godine u 12 sati u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe, prijedloge

upisati u Knjigu primjedbi uz izloženi Prijedlog plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida, ili ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog  plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime,te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Općinskom načelniku do 30. ožujka  2013. godine.

Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave prijedloge i primjedbe, ili oni nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

Pin It on Pinterest

Skip to content