Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18. 39/19) Jedinstveni upravni odjel dana 01. srpnja 2019. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4.1. OŠTRICA (MILINE)

Cijeli tekst možete preuzeti u prilogu.
PDF: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 4.1.OŠTRICA (MILINE)

PDF: 1_namjena

PDF: 2.a_promet

PDF: 2.b_energetika

PDF: 2.c_voda

PDF: 3_zastita

PDF: 4.a_koristenje

PDF: 4.b_uvjeti

Pin It on Pinterest

Skip to content