Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) Općinski načelnik Općine Marina raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina

PDF: JAVNI NATJEČAJ

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 145/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8367127.html

Pin It on Pinterest

Skip to content