1 . VJEŽBENIK ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I NABAVU – 1 izvršitelj

2. VJEŽBENIK ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE – 1 izvršitelj

Na temelju članka 17., 19.  i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje javni natječaj za prijam dva (2) vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina

Tekst natječaja:  JAVNI NATJEČAJ VJEŽBENICI

Obrazac 1.-Prijava-za-vježbenika

Obrazac 2.-Izjava-o-nepostojanju-zapreka-za-prijam-u-službu

Obrazac 3.-Izjava-o-poznavanju-rada-na-računalu

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58/2024 – JAVNI NATJEČAJ – Općina Marina, Marina (nn.hr)

Pin It on Pinterest

Skip to content