Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 1 izvršitelja- višeg referenta-komunalnog redara.

Tekst natječaja: JAVNI NATJEČAJ VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 138/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8366141.html 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content