Na temelju članka 17 . i članka 19. stavka l. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18,112/19) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

Tekst natječaja: NATJEČAJ ZA VIŠEG REFERENTA- KOMUNALNOG REDARA

Poveznica na Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8349278.html

Pin It on Pinterest

Skip to content